skip to Main Content
Menu

Nā Ali‘i O Māmalahoa (The Chiefs Of Māmalahoa)

SENIOR HIGH CHIEFS (Office for life, Senior Advisers to the Ali‘i ‘Ai Moku)

Ali‘i No‘eau Loa (Elevated from Kālaimoku)
Ali‘i Sir Paul Kevin Kea Neves, K.G.C.K.

Lani Ali‘i (Elevated from Ali‘i ‘Ai Moku )
Ali‘i Sir Pua Ishibashi K.G.C.K.

Lani Ali‘i (Elevated from Ali‘i ‘Ai Moku )
Ali‘i Sir David M. Heaukulani K.G.C.K.

2023 CHIEFS and OFFICERS

Ali‘i ‘Ai Moku (Chief Executive Officer)
Ali‘i Sir Charles M. Heaukulani K.G.C.K.

Ali‘i ‘Okana
Ali‘i Sir Kimo Wheeler

Kahuna Pule
Ali‘i Sir David M. Heaukulani K.G.C.K.

‘Alihikaua
Ali‘i Michael (Namaka) John Kekeikiinamakaho‘olili DeMello

Ka‘akaua
Ali‘i Sir Robert McKeen III, K.G.K.

Mamo Ali‘i
Mamo Hawai‘i Devin Shaw McMackin Jr.

Kākā‘ōlelo (Chief Operations Officer)
Mamo Hawai‘i Francis Kapua Francisco

Lā‘au Ali‘i
Mamo Hawai‘i Keahi Tajon

Kaukau Ali‘i
Alii Sir Henry Lee Loy

Kū‘auhau (Chief Communications Officer)
Mamo Hawai‘i Luka Nakapa‘ahu

‘Ā‘īpu‘upu‘u (Chief Financial Officer)
Mamo Hawai‘i Hans Mortensen

Wehewehe Kānāwai
Vacant

Kahuna Kuhikuhi Pu‘uone
Mamo Hawai‘i Kalani Tipon

Ilāmuku
Mamo Hawai‘i T‘Jaye Forsythe

Kia‘i Loko
Mamo Hawai‘i Keoni May

Kia‘i Waho
Mamo Hawai‘i Keli‘i Ah Chong

Mālama Mo‘olelo
Vacant

Mālama Mo‘olelo Hope
Mamo Hawai‘i Wade Desa

Mālama Waihona
Vacant

 

Back To Top