Menu

Nā Ali‘i O Māmalahoa (The Chiefs Of Māmalahoa)

SENIOR HIGH CHIEFS (Office for life, Senior Advisers to the Ali‘i ‘Ai Moku)

Ali‘i No‘eau Loa (Office of retired Kālaimoku)
Ali‘i Sir Paul Kevin Kea Neves, K.G.C.K.

Lani Ali‘i (Office of retired Ali‘i ‘Ai Moku )
Ali‘i Sir Pua Ishibashi K.G.C.K.

Lani Ali‘i (Office of retired Ali‘i ‘Ai Moku )
Ali‘i Sir John Cuban K.G.C.K.

2018 CHIEFS and OFFICERS

Ali‘i ‘Ai Moku (CEO)
Ali‘i Sir David M. Heaukulani K.G.C.K.

Ali‘i ‘Okana
Ali‘i Robert McKeen

Kahuna Pule
Ali‘i Sir Kaliko Kanaele, K.C.K.

‘Alihikaua
Ali‘i Sir Kahu Terangi K.C.K.

Ka‘akaua
Vacant

Mamo Ali‘i
Mamo Hawai‘i Desmon Haumea

Kākā‘ōlelo (COO)
Ali‘i Michael (Namaka) John Kekeikiinamakaho‘olili DeMello

Lā‘au Ali‘i
Ali‘i Kinohi Pukaua o Kamehameha Neves

Kaukau Ali‘i
Mamo Hawai‘i Ronald (Miki) Elema Hidoeo Keli‘i Jr.

Kū‘auhau (CCO)
Mamo Hawai‘i Kimo Wheeler

‘Ā‘īpu‘upu‘u (CFO)
Ali‘i Eldred Kailipu‘uwai Kalehua

Wehewehe Kānāwai
Lani Ali‘i Sir Pua Ishibashi K.G.C.K.

Kahuna Kuhikuhi Pu‘uone
Vacant

Ilāmuku
Mamo Hawai‘i Wally Wong

Kia‘i Loko
Vacant

Kia‘i Waho
Mamo Hawai‘i Michael Maluhia Warren

Mālama Mo‘olelo
Mamo Hawai‘i Kyle Wana

Mālama Mo‘olelo Hope
Vacant

Mālama Waihona
Vacant