skip to Main Content
Menu

Nā Ali‘i O Māmalahoa (The Chiefs Of Māmalahoa)

SENIOR HIGH CHIEFS (Office for life, Senior Advisers to the Ali‘i ‘Ai Moku)

Ali‘i No‘eau Loa (Office of retired Kālaimoku)
Ali‘i Sir Paul Kevin Kea Neves, K.G.C.K.

Lani Ali‘i (Office of retired Ali‘i ‘Ai Moku )
Ali‘i Sir Pua Ishibashi K.G.C.K.

2019 CHIEFS and OFFICERS

Ali‘i ‘Ai Moku (CEO)
Ali‘i Sir David M. Heaukulani K.G.C.K.

Ali‘i ‘Okana
Ali‘i Sir Robert McKeen III, K.G.K.

Kahuna Pule
Ali‘i Kini Burke, K.G.K.

‘Alihikaua
Ali‘i Sir Kinohi Pukaua o Kamehameha Neves C.K.

Ka‘akaua
Ali‘i Wallace Mamane Wong

Mamo Ali‘i
Ali‘i Sir Earl Kahawai‘a Jr. C.K.

Kākā‘ōlelo (COO)
Ali‘i Michael (Namaka) John Kekeikiinamakaho‘olili DeMello

Lā‘au Ali‘i
Ali‘i Timothy Ka‘apuni

Kaukau Ali‘i
Ali‘i Sir Kahu Terangi Carroll, KGK

Kū‘auhau (CCO)
Mamo Hawai‘i Kimo Wheeler

‘Ā‘īpu‘upu‘u (CFO)
Ali‘i Eldred Kailipu‘uwai Kalehua

Wehewehe Kānāwai
Lani Ali‘i Sir Pua Ishibashi K.G.C.K.

Kahuna Kuhikuhi Pu‘uone
Mamo Hawai‘i Ernest Pablo

Ilāmuku
Mamo Alan Koahou

Kia‘i Loko
Mamo Hawai‘i Larry Rutkowski

Kia‘i Waho
Vacant

Mālama Mo‘olelo
Mamo Hawai‘i Keli‘i Chong

Mālama Mo‘olelo Hope
Vacant

Mālama Waihona
Mamo Maitland Elderts

Back To Top