skip to Main Content
Menu

Nā Ali‘i O Māmalahoa (The Chiefs Of Māmalahoa)

SENIOR HIGH CHIEFS (Office for life, Senior Advisers to the Ali‘i ‘Ai Moku)

Ali‘i No‘eau Loa (Office of retired Kālaimoku)
Ali‘i Sir Paul Kevin Kea Neves, K.G.C.K.

Lani Ali‘i (Office of retired Ali‘i ‘Ai Moku )
Ali‘i Sir Pua Ishibashi K.G.C.K.

2018 CHIEFS and OFFICERS

Ali‘i ‘Ai Moku (CEO)
Ali‘i Sir David M. Heaukulani K.G.C.K.

Ali‘i ‘Okana
Ali‘i Sir Robert McKeen, K.C.K.

Kahuna Pule
Ali‘i Sir Kaliko Kanaele, K.C.K.

‘Alihikaua
Ali‘i Sir Kahu Terangi K.C.K.

Ka‘akaua
Ali‘i Charles Manu‘a Heaukulani

Mamo Ali‘i
Ali‘i Earl Kahawai‘a Jr.

Kākā‘ōlelo (COO)
Ali‘i Michael (Namaka) John Kekeikiinamakaho‘olili DeMello

Lā‘au Ali‘i
Ali‘i Kinohi Pukaua o Kamehameha Neves

Kaukau Ali‘i
Mamo Hawai‘i Timothy Ka‘apuni

Kū‘auhau (CCO)
Mamo Hawai‘i Kimo Wheeler

‘Ā‘īpu‘upu‘u (CFO)
Ali‘i Eldred Kailipu‘uwai Kalehua

Wehewehe Kānāwai
Lani Ali‘i Sir Pua Ishibashi K.G.C.K.

Kahuna Kuhikuhi Pu‘uone
Mamo Hawai‘i Larry Rutkowski

Ilāmuku
Mamo Hawai‘i Wally Wong

Kia‘i Loko
Vacant

Kia‘i Waho
Vacant

Mālama Mo‘olelo
Vacant

Mālama Mo‘olelo Hope
Vacant

Mālama Waihona
Vacant

Back To Top